Preduzeće Media Max

Najbolje cene – najpovoljniji uslovi

Dovoljan je samo jedan pogled na cenovnik Media max-a i otkrićete da su naši finansijski uslovi za zakup bilborda u Beogradu NAJPOVOLJNIJI na tržištu.

Otišli smo još dva koraka dalje, tako što svim klijentima, i novim i redovnim, nudimo ozbiljne popuste u zavisnosti od sezone, kao i od obima i trajanja marketinške kampanje.

Cenovnik 2020

2 nedelje

240

MediaMax

Trajanje
2 nedelje

Područje
Beograd

Dimenzije
4x3m i 5x2,5m

Količina
Zakup 1 bilborda

3 nedelje

350

MediaMax

Trajanje
3 nedelje

Područje
Beograd

Dimenzije
4x3m i 5x2,5m

Količina
Zakup 1 bilborda

4 nedelje

440

MediaMax

Trajanje
4 nedelje

Područje
Beograd

Dimenzije
4x3m i 5x2,5m

Količina
Zakup 1 bilborda

Štampa plakata 4x3m i 5x2.5m

1 komad
30€

Postavka plakata 4x3m i 5x2.5m

1 komad
15€

Media Max d.o.o.

Dobračina br. 35, 11000 Beograd
PIB 101288516

Cene su izražene u eurima,  bez PDV-a 20% i obračunavaju se po srednjem kursu NBS, na dan ispostavljanja računa.