Naša bilbord mreža u Beogradu obuhvata preko 500 bilborda na vise od 200 različitih lokacija