Preduzeće Media Max

MI VAM NUDIMO NAJBOLJE CENE I NAJPOVOLJNIJE   USLOVE U 2023godini

Dovoljan je samo jedan pogled na cenovnik Media Max-a i otkrićete da su naši finansijski uslovi za zakup bilborda u Beogradu NAJPOVOLJNIJI na tržištu bilbord oglašavanja.

Otišli smo još dva koraka dalje, tako što svim klijentima, i novim i redovnim, nudimo ozbiljne i velike popuste za oglašavanje na bilbordima u Beogradu, u zavisnosti od sezone, kao i od obima i trajanja marketinške kampanje na bilbordima.

Cenovnik za 2023. godinu

2 nedelje

250

MediaMax

Trajanje
2 nedelje

Područje
Beograd

Dimenzije
4x3m i 5x2,5m

Količina
Zakup 1 bilborda

3 nedelje

350

MediaMax

Trajanje
3 nedelje

Područje
Beograd

Dimenzije
4x3m i 5x2,5m

Količina
Zakup 1 bilborda

4 nedelje

440

MediaMax

Trajanje
4 nedelje

Područje
Beograd

Dimenzije
4x3m i 5x2,5m

Količina
Zakup 1 bilborda

Štampa plakata 4x3m i 5x2.5m

1 komad
40€

Postavka plakata 4x3m i 5x2.5m

1 komad
20€

Media Max d.o.o.

Dobračina br. 35, 11000 Beograd
PIB 101288516

Cene su izražene u evrima,  bez PDV-a 20% i obračunavaju se po srednjem kursu NBS, na dan ispostavljanja računa.