Samo bilbord ne možete zaobići. (Televizor ili radio, sa svojih bezbroj kanala i stanica, je lako isključiti; novine se sve manje kupuju, a i na one iskačuće reklame na internetu smo odavno ‘o-Google-ali’.) Još od 1903. godine veliki reklamni panoi postavljeni na punktovima intenzivnog prometa deluju snažno i postojano na svest i podsvest nebrojenih prolaznika, najčešće mnogo puta pre nego što budu zamenjeni drugim efektnim porukama. Kao jedinstvo atraktivne ilustracije i ‘minimalističkog’ ali vrlo sadržajnog teksta, bilbord je i specifična umetnička forma koja osim ove dvostruke kreativnosti iziskuje i istančan osećaj za psihologiju, kao i dosta specifičnog znanja akumuliranog tokom mnogo decenija kroz praksu i laboratorijske eksperimente.

Da li ste znali, na primer, da je idealan broj reči na posteru šest, ili oko šest. Ili da je minimalna visina fonta oko 45 cm; ili da je preporučljivo koristiti visoko kontrastne boje; ili da se rešenje postera testira izlaganjem pogledima ispitanika u trajanju od 5 do 10 sekundi…

Srećom, ne morate biti specijalisti ove vrste da biste na MEDIA MAX-ovoj mreži bilborda postavili promotivne plakate koji će zaista učvrstiti i unaprediti vaš imidž i, pre svega, povećati prodaju vaših proizvoda ili usluga. Biće nam zadovoljstvo da vam pomognemo svojim savetima, ili da za vas kreiramo kompletna oglasna rešenja. I u tom domenu imamo zaista bogato iskustvo i primernu reputaciju.