U spoljnoj reklami, isto kao i u novinskoj, dvostruko veće znači VIŠESTRUKO zapaženije. Štaviše, vaš veliki poster, emituje informaciju da ste višestruko snažniji, kvalitetniji, važniji i uspešniji od svojih konkurenata. Ukratko, oglas kraljevskog formata je onaj kome se nesrazmerno više veruje i čiji je potencijal da pokrene na akciju daleko iznad ostalih.

Tradicionalno namenjeni za postavljanje duž puteva, JEDINO u Media max-ovoj mreži reklamnih panoa megabilbordi (dimenzija 8 m x 3 m) dominiraju i na vrlo frekventnim punktovima užeg i šireg centra Beograda — dakle, ne samo na prilazima gradu i na najprometnijim saobraćajnicama.

Konačno, Media max će vam ove svoje ‘sinemaskop medije’ iznajmiti po ceni koja je SAMO dvaput veća od onih za standardne panoe (4 m x 3 m), usput vam nudeći i mogućnost da na jedan megabilbord istovremeno postavite dva reklamna plakata. Naravno, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, sposobni smo i da sugerišemo da li je u vašem slučaju isplativije iznajmiti dva standardna bilborda na različitim lokacijama ili jedan megabilbord.

Pozovite nas da se dogovorimo !